Marketing consulting


Corporate identity


Korporátnu, alebo ak chcete, firemnú identitu, staviame na štyroch pevných základoch: filozofii, kultúre, dizajne a komunikácii. Naším cieľom je pomáhať spoločnostiam, osobám, produktom aj službám presadiť sa v tvrdom konkurenčnom boji. Nižšie si môžete pre inšpiráciu pozrieť niekoľko vybraných projektov, na ktorých sme pracovali v minulosti a mnohých pracujeme až dodnes.


MOUNT BERRY

Túto produktovú značku sme vytvorili pre spoločnosť WELLBERRY spol. s r. o., ktorá sa zaoberá pestovaním, zberom a výrobou zdravých produktov z bobuľového ovocia. Pre spoločnosť sme tiež vytvorili produktové značky LIMOLA, ADELKA, PRÍRODNÁ a iné spolu s návrhom obalového dizajnu a grafickým riešením propagačných materiálov

Hotel NÁRODNÝ DOM

Rovnako ako v minulosti aj dnes sa hotel Národný dom v Banskej Bystrici profiluje ako významné kultúrne a spoločenské centrum. Ako miesto, kde hostia zblízka aj zďaleka načerpajú novú silu a inšpiráciu, pocítia profesionálnu starostlivosť a služby školeného personálu. Našou snahou bolo preniesť všetky tieto myšlienky do grafického vyjadrenia prostredníctvom nového loga. Vytvorili sme aj manuál pre grafiku propagačných a informačných materiálov. Pre hotel Národný dom sme navrhli aj produktovú značku - Bystrická medená torta.

Chata LOVICHOVEC

Chata LOVICHOVEC bola postavená v osemdesiatych rokoch minulého storočia, ako zariadenie určené pre rekreáciu a oddych.

Rovnako ako v minulosti, aj dnes je ambíciou tohoto zariadenia poskytovať návštevníkom zázemie pre športové aktivity a oddych v prekrásnom prostredí chránenej oblasti Biele Karpaty. Práve preto sme sa pri tvorbe logotypu Chata LOVICHOVEC a celého corporate design manuálu zamerali na vyjadrenie genius loci tohoto miesta.

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ

Vytvorenie nového loga a grafickej identity pre spoločnosť Centrální laboratoř Čekanice, ktorá sa premietla aj do novej webovej stránky -www.clcekanice.cz Grafické riešenie nadväzuje na zadanie majiteľov spoločnosti a grafiku loga afeed, nakoľko Centrální laboratoř patrí do rodiny tejto spoločnosti.

OOCR STREDNÉ SLOVENSKO

Corporate design manual STREDNÉ SLOVENSKO vznikol pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu s rovnakým názvom. Úloha bola o to komplikovanejšia, že manuál a logo malo odrážať väčšiu územnú oblasť, kde sa nachádza viac miest a obcí. Svojím spôsobom ich má prepojiť, zastrešiť a byť odrazovým mostíkom aj pre tvorbu značiek nových produktov v oblasti cestovného ruchu. Toto prepojenie je zjavné v komunikácii napríklad destinačnej značky VISIT Banská Bystrica, alebo Barborská cesta, na ktorých sme pracovali neskôr.

ESPUMISAN

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

QUIXX

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

MIG - 400

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

PROSTAMOL UNO

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

FLAVAMED

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

BROMHEXIN

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

PANGROL 20 000

Produktová značka spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe propagačných materiáloch. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na odbornú lekársku verejnosť.

SPEDRA

Produktová značka spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe propagačných materiáloch. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na odbornú lekársku verejnosť.

BRIMICA Genuair

Produktová značka spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe propagačných materiáloch. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na odbornú lekársku verejnosť.


Chcete sa o našich službách v oblasti corporate identity dozvedieť viac?

Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky.