Marketing consulting


Corporate identity


Korporátnu, alebo ak chcete, firemnú identitu, staviame na štyroch pevných základoch: filozofii, kultúre, dizajne a komunikácii. Naším cieľom je pomáhať spoločnostiam, osobám, produktom aj službám presadiť sa v tvrdom konkurenčnom boji. Nižšie si môžete pre inšpiráciu pozrieť niekoľko vybraných projektov, na ktorých sme pracovali v minulosti a mnohých pracujeme až dodnes.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

MOUNT BERRY

Túto produktovú značku sme vytvorili pre spoločnosť WELLBERRY spol. s r. o., ktorá sa zaoberá pestovaním, zberom a výrobou zdravých produktov z bobuľového ovocia. Pre spoločnosť sme tiež vytvorili produktové značky LIMOLA, ADELKA, PRÍRODNÁ a iné spolu s návrhom obalového dizajnu a grafickým riešením propagačných materiálov

Hotel NÁRODNÝ DOM

Rovnako ako v minulosti aj dnes sa hotel Národný dom v Banskej Bystrici profiluje ako významné kultúrne a spoločenské centrum. Ako miesto, kde hostia zblízka aj zďaleka načerpajú novú silu a inšpiráciu, pocítia profesionálnu starostlivosť a služby školeného personálu. Našou snahou bolo preniesť všetky tieto myšlienky do grafického vyjadrenia prostredníctvom nového loga. Vytvorili sme aj manuál pre grafiku propagačných a informačných materiálov. Pre hotel Národný dom sme navrhli aj produktovú značku - Bystrická medená torta.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Chata LOVICHOVEC

Chata LOVICHOVEC bola postavená v osemdesiatych rokoch minulého storočia, ako zariadenie určené pre rekreáciu a oddych.

Rovnako ako v minulosti, aj dnes je ambíciou tohoto zariadenia poskytovať návštevníkom zázemie pre športové aktivity a oddych v prekrásnom prostredí chránenej oblasti Biele Karpaty. Práve preto sme sa pri tvorbe logotypu Chata LOVICHOVEC a celého corporate design manuálu zamerali na vyjadrenie genius loci tohoto miesta.

CENTRÁLNÍ LABORATOŘ

Vytvorenie nového loga a grafickej identity pre spoločnosť Centrální laboratoř Čekanice, ktorá sa premietla aj do novej webovej stránky -www.clcekanice.cz Grafické riešenie nadväzuje na zadanie majiteľov spoločnosti a grafiku loga afeed, nakoľko Centrální laboratoř patrí do rodiny tejto spoločnosti.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

OOCR STREDNÉ SLOVENSKO

Corporate design manual STREDNÉ SLOVENSKO vznikol pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu s rovnakým názvom. Úloha bola o to komplikovanejšia, že manuál a logo malo odrážať väčšiu územnú oblasť, kde sa nachádza viac miest a obcí. Svojím spôsobom ich má prepojiť, zastrešiť a byť odrazovým mostíkom aj pre tvorbu značiek nových produktov v oblasti cestovného ruchu. Toto prepojenie je zjavné v komunikácii napríklad destinačnej značky VISIT Banská Bystrica, alebo Barborská cesta, na ktorých sme pracovali neskôr.

ESPUMISAN

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

QUIXX

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

MIG - 400

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PROSTAMOL UNO

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

FLAVAMED

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

BROMHEXIN

Jedna z voľne predajných produktových značiek spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe POS a informačných materiálov. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na koncového zákazníka aj na odbornú lekársku verejnosť.

PANGROL 20 000

Produktová značka spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe propagačných materiáloch. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na odbornú lekársku verejnosť.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SPEDRA

Produktová značka spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe propagačných materiáloch. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na odbornú lekársku verejnosť.

BRIMICA Genuair

Produktová značka spoločnosti BERLIN-CHEMIE, pre ktorú zabezpečujeme grafický a kreatívny servis pri printovej kampani a tvorbe propagačných materiáloch. Komunikácia je v tomto prípade zameraná na odbornú lekársku verejnosť.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Chcete sa o našich službách v oblasti corporate identity dozvedieť viac?

Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky.