Marketing consulting


Strategické plánovanie


Za viac ako 25 rokov praxe v odbore marketingu a reklamy, sme mali možnosť pracovať na stovkách projektov. Boli medzi nimi menšie aj väčšie, s regionálnou, ale aj nadnárodnou pôsobnosťou. Všetky ale spájalo jedno, túžba našich zadávateľov - zákazníkov, dosiahnuť konkrétny cieľ.

Práve presná definícia cieľov je kľúčová na ceste za úspechom. Ak vieme, kam sa chceme dostať, vieme sa aj na túto cestu pripraviť a naplánovať jednotlivé kroky. V strategickom plánovaní to znamená, zozbierať všetky informácie o produkte alebo službe nášho klient. Porovnať ich s konkurenčným prostredím, aby sme si mohli zadefinovať silné aj slabé stránky, možnosti aj ohrozenia. Následne pripravíme posolstvo, ktoré potom konfrontujeme so zvolenou cieľovou skupinou, prostredníctvom dôkladne vybraných komunikačných kanálov. Výsledkom je reakcia koncového užívateľa, ktorá vedie k akcii, k nákupu. Tento proces pripomína matematickú rovnicu. Ak vieme, aký má byť výsledok a poznáme základné premenné, vieme vypočítať a doplniť aj chýbajúce neznáme v rovnici. Skúškou správnosti je v tomto prípade spokojnosť nášho zákazníka.

Nižšie si môžete pre inšpiráciu pozrieť niekoľko vybraných projektov, na ktorých sme pracovali v minulosti a v súčasnosti.


AFEED

Pre spoločnosť AFEED a. s., pracujeme od jej vzniku. Pri našej spolupráci sme prešli všetkými fázami. Vytvorili sme corporate identity, produktové značky (AFEEDmix, A-start, atď.), rôzne propagačné materiály, web stránku, prezentačné video. Pre spoločnosť pripravujeme rôzne podujatia, ako sú stretnutia a prezentácie pre obchodných partnerov, výstavy a teambuildingy.


LUX RESIDENCE

Úlohou tohoto projektu bola revitalizácia budovy hotela LUX v Banskej Bystrici. Jej majitelia sa rozhodli časť priestorov hotela pretvoriť na developerský projekt LUX RESIDENCE, ktorý ich vyplnil luxusnými bytovými jednotkami a kancelárskymi priestormi. Na tomto projekte sme pracovali na všetkých fázach od plánovania až po realizáciu kampane. Výsledkom sú predané priestory, ich noví spokojní majitelia a v neposlednom rade naši zadávatelia, ktorí okrem hotelových, rozšírili svoje služby o starostlivosť o rezidentov.ALCHYMISTA

Hlavnou myšlienkou tohoto projektu bolo spojiť rôznych šikovných remeselníkov pod jednu silnú značku. Dizajn, ktorý sme navrhli, spájal jednotlivé remeslá, ako keramiku s rezbárstvom, tradičným fúkaným sklom aj textilnou výrobou. Neskôr pribudla potravinová línia, výroba a spracovanie medu a produkt Koláč vo fľaši. Tento projekt a jeho produkty sú určené pre firemnú klientelu, ako darčekové a úžitkové predmety.


VISIT BANSKÁ BYSTRICA

VISIT Banská Bystrica je projekt, ktorého úlohou nebolo vytvoriť značku mesta, ale značku turistickej destinácie. Tento rozsiahly projekt podporuje a zakrýva aktivity rôznych subjektov, ktorých činnosti participujú na produktoch a službách, kultúrnych aj športových podujatiach v meste. V minulosti mal rozsiahlu mediálnu podporu, vďaka premyslenému mediálnemu plánovaniu a partnerským mediálnym spoločnostiam.

BARBORSKÁ CESTA

Tento projekt vznikol na základe iniciatívy dobrovoľníkov a súkromného sektora. Jeho cieľom bolo vytvoriť cestu, ako produkt v cestovnom ruchu, ktorý sa opiera o históriu banského regiónu. Cesta spája mestá Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica a Zvolen. Výstupom našej práce bol názov a logo projektu, tvorba corporate identity, propagácia a spolupráca pri označovaní trasy. Pracovali sme na tvorbe propagačných materiálov a bedekrov.

LENKA BALKOVIČOVÁ

Spolupráca s pani Lenkou Balkovičovú je z kategórie politického marketingu. V tomto prípade sme mali v jej predvolebnej kampani na starosti vizuálnu stránku a prípravu mediálnych výstupov.


PETER GOGOLA

Volebná kampaň na kandidatúru pána Petra Gogolu na post primátora mesta Banská Bystrica, je príkladom komplexného strategického plánovania. Od spracovanie výsledkov prieskumných agentúr, cez tvorbu loga a vizuálov kampane, sloganov, posolstva, mítingov, mediálneho plánu až po víťaznú volebnú noc.


Chcete sa o našich službách v oblasti strategického plánovania dozvedieť viac?

Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky.