Roman Neradný

Vzdelanie:

1988 – 1991 - SOU spojov, Banská Bystrica, odbor – mechanik-elektronik pre číslicovú a riadiacu techniku

2000 – 2001 – The Open University – Managing Customer and Client Relations

2016 - 2018 - SOŠ pod Bánošom, odbor včelár

2019 - Internacional Coach Federation - certifikovaný coach


Pracovné skúsenosti:

1992 – 1994 – ESPRINT, s. r. o.

reklamná agentúra, account manager

1994 – 2004 – ROVAX, v. o. s.

reklamná agentúra, spolumajiteľ, new business director

2004 – 2014 – GEE & STONE, s. r. o.

reklamná agentúra, spolumajiteľ, creative director

Tvorba ideových a kreatívnych riešení, príprava marketingových a komunikačných stratégií.

2007 – 2014 – In Blue media, s. r. o.

mediálna spoločnosť, spolumajiteľ

Spoločnosť zaoberajúca sa mobilným marketingom, prevádzkou siete bluetooth vysielačov a tvorbou aplikácií pre mobilné telefóny.

2011 – 2014 - VISIT BB, s. r. o.

konateľ, riaditeľ

Verejno-súkromná spoločnosť, založená spoločnosťou GEE & STONE, s. r. o. a mestom Banská Bystrica pre podporu cestovného ruchu, kultúry a športu.

2018 - PERRO NEGRO, s. r. o.

majiteľ, konateľ

Spoločnosť zaoberajúca sa marketingovým poradenstvom a personálnym a osobnostným rozvojom.

2020 - OZ Banský Región - Terra Montanae

predseda

Občianske združenie, ktoré sa stará o trasu a propagáciu Barborskej cesty.


Klientské referencie:

Slovenská pošta, Kúpele Dudince, Mincovňa Kremnica, Biofaktory, ZSNP, Sapa profily, Tubapack, Vitis Pezinok, Dansac, Worwag Pharma, Berlin-Chemie, Roche, Radix, Quadra care, K systém, Mirador, Slovenská agentúra životného prostredia, SACR, IKM Reality-Staving, Amicomp,

Alfa Sorti, Hotel Poľana, Hotel Národný dom, Hotel FIS jasná, Hotel Minerál,Vodný raj Vyhne,

Geopark Banská Štiavnica, MEGA Nábytok, Kúpalisko Dudinka, Afeed, Európsky sociálny fond, Asociácia slovenských kúpeľov, Afeed, Hydro Extrusion Slovakia, Mount Berry


Odborná činnosť:

- prednášková činnosť v oblasti Corporate Identity pre Nadáciu City University Bratislava

(2001- 2007)

- člen marketingovej komisie mesta Banská Bystrica (2001)

- konzultantská činnosť pri vzniku Geoparku Banská Štiavnica (2002)

- člen odbornej poroty a konzultant pre Nadáciu Junior Achievement v programe Aplikovaná ekonómia pre stredné školy (2000-2010)

- poradca primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu pre strategický rozvoj mesta (2010-2014)

- člen Komisie MsZ pre územný rozvoj mesta Banská Bystrica (2010-2014)

- člen Komisie Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

mesta Banská Bystrica (2010-2014)

- riaditeľ a organizátor gastrofestivalu zameraného na rozvoj lokálnych produktov v oblasti gastronómie Grilliada (2011-2014)

- prednášková činnosť v oblasti v oblasti destinačného manažmentu UMB BB katedra geografie (2012- 2014)

- spoluzakladajúci člen občianskeho združenia Banský Región - Terra Montanae -BARBORSKÁ CESTA (2014)


Záujmy:

- putovanie a pešia turistika, cestovanie, jachting, potápanie

- architektúra, literatúra, kultúra a umenie

- história a súčasnosť reklamy

- typografia, grafický dizajn, corporátna kultúra

Mgr. Jana Neradná

Vzdelanie:

1986– 1991 - Univerzita Mateja Bela, pedagogická fakulta - aprobácia slovenský jazyk a výtvarná výchova


Pracovné skúsenosti:

1991 - 1993 - redakcia denníka Smer - grafik

1995 – 2004 – ROVAX, v. o. s.

reklamná agentúra, produkčná

2004 – 2014 – GEE & STONE, s. r. o.

reklamná agentúra, traffic manažér, key account manažér

2018 - dodnes - PERRO NEGRO, s.r.o.

konateľ, key account manažér

2018 - 2021 - vydavateľstvo Press Group, s.r.o.

zodpovedná ze edíciu kalendárov a diárov


Klientské referencie:

Mincovňa Kremnica, Biofaktory, Vitis Pezinok, Dansac, Worwag Pharma, Berlin-Chemie, Quadra care, Mirador, Slovenská agentúra životného prostredia, IKM Reality-Staving, Hotel Poľana, Hotel Národný dom, Hotel FIS jasná, Vodný raj Vyhne, Afeed, Mount Berry


Záujmy:

výtvarné umenie, literatúra, cestovanie